VIDEO: SYMBIO

EC-Day: Cílem projektu SYM: BIO je vhodnou výsadbou zvýšit biodiverzitu a přizpůsobit se suchu.

Plochy zeleně  (veřejná zeleň) v zastavěných oblastech mají důležité ekologické funkce (mikroklima, biotop pro hmyz) a také ovlivňují kvalitu života lidí (přizpůsobení se změně klimatu). Zároveň může obecní správa určit, jak jsou tyto oblasti navrženy a udržovány. V tomto směru by měla být v budoucnu také zohledněna ekologická funkce těchto zelených ploch.

Roste vysoušení a nedostatek přirozené zeleně, která zadržuje vodu a přispívá k přirozenému ochlazení životního prostředí. V neposlední řadě mizí přírodní koridory (nebo jsou příliš malé), které slouží jako zázemí a ochrana pro ptactvo, savce a hmyz, cenné pro ekologickou rovnováhu, opylování a přirozenou ochranu proti škůdcům. Tento problém se snaží řešit samosprávy obcí a měst, a to právě s myšlenkou zapojit občany, sdružení a spolky na území žijící či působící. Leckdy ale nepoužívají správné nástroje a opatření vedoucí k zapojení nebo vybuzení komunity občanů, aby se vůbec do problému zapojili.

Snahou projektu je propojit aktéry, kteří mají nebo mohou mít vliv na komunitu jako takovou.
Hlavním výstupem projektu je přeshraniční síť aktérů v oblasti podpory biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu na plochách zeleně a bioekonomiky, do kterého jsou aktivně zapojeni všichni partneři projektu a kromě toho i řada dalších aktérů.

V zásadě by se občané městských a venkovských komunit měli přímo účastnit aktivit, které nejen chrání místní prostředí, ale také zlepšují jeho stav. Inovativní přístup a cíl je probudit smysl pro zodpovědnost jednotlivce - „ Zde žiji a rád bych zanechal pozitivní stopu!“

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Dne 19. září 2022 se uskutečnila v Praze konference k programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
20.09.2022

Tématem konference, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo schválení nového programu Evropskou komisí. Slavnostního oznámení schválení se zúčastnili zástupci programových partnerů obou států. Pozvání přijala i rakouská velvyslankyně paní Bettina Kirnbauer a velvyslanec České republiky v Rakousku pan Jiří Šitler.

Ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko –Česko 2021-2027
12.09.2022

Dne 12. září 2022 se uskutečnil v dolnorakouském St. Pöltnu ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko Česko 2021-2027.

Interreg Volunteer Youth
25.08.2022

Umožněte stážistovi nahlédnout do vašeho projektu Interreg