VIDEO: SYMBIO

EC-Day: Cílem projektu SYM: BIO je vhodnou výsadbou zvýšit biodiverzitu a přizpůsobit se suchu.

Plochy zeleně  (veřejná zeleň) v zastavěných oblastech mají důležité ekologické funkce (mikroklima, biotop pro hmyz) a také ovlivňují kvalitu života lidí (přizpůsobení se změně klimatu). Zároveň může obecní správa určit, jak jsou tyto oblasti navrženy a udržovány. V tomto směru by měla být v budoucnu také zohledněna ekologická funkce těchto zelených ploch.

Roste vysoušení a nedostatek přirozené zeleně, která zadržuje vodu a přispívá k přirozenému ochlazení životního prostředí. V neposlední řadě mizí přírodní koridory (nebo jsou příliš malé), které slouží jako zázemí a ochrana pro ptactvo, savce a hmyz, cenné pro ekologickou rovnováhu, opylování a přirozenou ochranu proti škůdcům. Tento problém se snaží řešit samosprávy obcí a měst, a to právě s myšlenkou zapojit občany, sdružení a spolky na území žijící či působící. Leckdy ale nepoužívají správné nástroje a opatření vedoucí k zapojení nebo vybuzení komunity občanů, aby se vůbec do problému zapojili.

Snahou projektu je propojit aktéry, kteří mají nebo mohou mít vliv na komunitu jako takovou.
Hlavním výstupem projektu je přeshraniční síť aktérů v oblasti podpory biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu na plochách zeleně a bioekonomiky, do kterého jsou aktivně zapojeni všichni partneři projektu a kromě toho i řada dalších aktérů.

V zásadě by se občané městských a venkovských komunit měli přímo účastnit aktivit, které nejen chrání místní prostředí, ale také zlepšují jeho stav. Inovativní přístup a cíl je probudit smysl pro zodpovědnost jednotlivce - „ Zde žiji a rád bych zanechal pozitivní stopu!“

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!