VIDEO VR Edu Net

Wow! Virtuální a rozšířená realita!

Projektový tým VReduNet využívá velký potenciál VR a AR k tomu, aby školení a vzdělávání bylo praktičtější. S brýlemi pro virtuální realitu lze například zobrazit všechny kosti v těle ve 3D, včetně jejich názvů.

Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání, budování vztahů  a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících  subjektů v celém programovacím území zabývající se aktuálním tématem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a a vzdělávacím systému a podporuje rozvoj dovedností požadovaných současnými i budoucími pracovníky.
Současně se jedná o propojení vysoce specializovaných odborníků na rozvoj programů AR / VR (rozšířená realita/virtuální realita) s organizacemi v oblasti vzdělávání a jejich propojení s inovátory a jejich prostřednictvím, zejména s malými a středními podniky v příhraničních regionech.
Mezi klíčové skupiny subjektů, které budou tvořit budovanou přeshraniční síť, patří regionální organizace inovační infrastruktury, vysoké školy vzdělávající budoucí pedagogy, střední a vysoké školy vzdělávající budoucí zaměstnance firem, organizace poskytující další vzdělávání pedagogů a profesní vzdělávání zaměstnaců, zástupci firemní praxe, především MSP, zástupci veřejné správy (pro regionální rozvoj, školství apod) a případně další.
Základ pro vznikající síť tvoří projektoví partneři, případně členové jejich projektových týmů, každý se svou širokou, s již vybudovanou sítí spolupracujících partnerů a realizovanými projekty.
Jako součást projektu budou v dotčených příhraničních regionech  zpracovány a vzájemně porovnány  analýzy pro zjištění jednak  stávajících stavů v současném  využívání technologie AR/VR, ale zároveň očekávané oblasti rozvoje těchto technologií v horizontu několika let.  Z těchto zjištěných informací budou definovány požadavky směřující do organizací zajišťující vzdělávání pedagogů a zaměstnanců. V návaznosti na to bude v Jihočeském vědeckotechnickém parku vybudováno testovací pracoviště pro VR, které bude využíváno přeshraničně subjekty vytvořené sítě, a ve kterém bude v průběhu projektu vyvinut a otestován vzdělávací program pro pedagogy a zaměstnance.
Hlavním cílem projektu je přeshraniční spolupráce členů zavedené sítě, možnost výměny zkušeností, zavedení nových trendů AR /VR do podnikové praxe a kvalitní příprava budoucích specialistů.

 

Podívejte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za skvělé video!

Poslední novinky

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).