VIDEO: Zdravější kuřata

EC-Day: Poptávka po kuřecím mase je stále vysoká. Cílem projektu Inpomed je zlepšit zdravotní stav zvířat v produkčních chovech. Vědecké výsledky využívají veterináři v praxi.

Produkce drůbeže je významným faktorem v zemědělské výrobě v regionech Severní Rakousko, Jižní Čechy a Jižní Morava a Vysočina. Na rakouské straně je 1 121 provozoven s kapacitou přes 9,8 mil. zvířat, na jižní Moravě pak 3,5 mil. a v jižních Čechách 6 mil. kusů drůbeže slouží k zásobování lidské populace čerstvými a bezpečnými potravinami. To představuje téměř polovinu celkové výrobní kapacity Rakouska a významný podíl produkce v České republice. Chovy drůbeže však čelí velkým výzvám, zejména v oblasti zdraví a výživy drůbeže, a jsou závislá na optimální veterinární péči o zvířata. Ta může být dlouhodobě zabezpečena pouze tehdy, pokud jsou veterinární prohlídky, diagnostika a léčba prováděny podle nejnovějších vědeckých poznatků. Takovou službu však mohou regionální veterinární provozovny pro drůbež, které jsou zpravidla organizovány jako malé a střední podniky, poskytovat pouze v případě, že se inovace a výsledky nejnovějších výzkumů dostanou do jejich každodenní práce pravidelně a včas. K tomu je nezbytné průběžné mapování stavu věci, úzká spolupráce s příslušnými výzkumnými ústavy a odpovídající výměna poznatků mezi terénními veterináři a výzkumem. Terénním veterinářům však chybí kvalifikované pracovní síly, čas, vybavení a odborné znalosti k provádění nezbytného výzkumu infekčních chorob drůbeže. Naopak obě zúčastněné instituce VUW a VRI disponují komplementárními kapacitami (kvalifikovaný personál, vybavení, expertizy a zkušenosti), které mohou poskytnout s mnohem větší synergií dotyčným veterinárním lékařům a a producentům drůbeže na obou stranách hranice. Za tímto účelem se v tomto projektu sešly obě významná vědeckovýzkumná zařízení VUW a VRI a strategičtí partneři zástupci reprezentujících producenty drůbeže a legislativní autority (za Rakousko QGV, za ČR ÚSKVBL), aby přispěli ve 3 důležitých pracovních balíčcích (PB) ke zlepšení situace: V PB1 budou společně posouzeny aktuální potřeby v produkci drůbeže a identifikace strategií vedoucích k nápravě. V PB2 bude v rámci pilotního výzkumného projektu zaměřeného na zdravotní stav trávicího traktu drůbeže demonstrována proveditelnost výzkumu a vývoje mezi výzkumnými ústavy a hlavními uživateli výsledků projektu, veterinární službou. PB3 slouží v závěru k dosažení a zachování co největšího dopadu v regionu přenosem výsledků, poznatků a zkušeností do regionální drůbežářské medicíny a chovu drůbeže. Nadřazeným cílem tohoto projektu je pak vzájemné poznání regionálních podmínek chovu drůbeže, aktivit veterinární služby v chovech drůbeže a přiblížení cílových skupin projektu k intenzivnější vědecké spolupráci.

 

Podívjte se na video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno