Ohlédnutí: Seminář pro žadatele 8. 4. 2019
11.04.2019

Naše pravidelná informační akce jako služba pro žadatele.

06.03.2019

!!!POZOR - ZMĚNA SAZEB PRO PRACOVNÍKY V PROJEKTECH PODPOŘENÝCH Z PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ, NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE!!!

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH
26.02.2019

Ve středu 20. února 2019 se uskutečnil seminář pro žadatele v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Roli hostitele přijalo město Moravské Budějovice a sdružení obcí Vysočiny.

Česká velvyslankyně Ivana Červenková navštívila Řídicí orgán
18.02.2019

Výměna k aktuální realizaci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika a k budoucím potřebám ve společném regionu

Seminář pro žadatele, Moravské Budějovice (20.02.2019)
10.02.2019

Zaujal Vás program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou a uvažujete o podání projektové žádosti? Rádi byste se dozvěděli více o konkrétních oblastech podpory a základních principech poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj?

EC-Day 2018 – Kompetence bez hranic
11.10.2018

Oslava ke Dni evropské spolupráce (EC-Day) dne 27.9.2018 v MAK

Aktualizace příručky k vyplňování projektové žádosti
01.10.2018

Aktualizovali jsme pro Vás příručku k vyplňování projektové žádosti v elektronickém monitorovacím systému (eMS). Novou verzi (verzi 3) naleznete v sekci Ke stažení.

 

Přejeme Vám úspěšné podání Vašich projektů a těšíme na Vaše projektové náměty do 23. listopadu 2018!

NOVÁ VERZE PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE
21.09.2018

Pod bodem Ke stažení na našich stránkách si nyní můžete stáhnout aktualizovanou Příručku pro žadatele (verze 4, platná od 21. září 2018). Přejeme Vám úspěšnou realizaci projektů!

Bilaterální síťové setkání | Brno
13.09.2018

V ponděli 19. listopadu 2018 se koná v rámci projektu ConnReg AT-CZ, ATCZ1, od 10:00 do 15:00 hodin, na krajském úřadě Jihomoravského kraje bilaterální síťové setkání na téma „Interreg V-A AT-CZ – prioritní osa 3 – Rozvoj lidských zdrojů“.  

EC-Day 2018 ve Vídni
29.08.2018

Dne 27.9.2018 Vás srdečně zveme na slavnostní akci pod názvem: „Kompetence bez hranic“, která se koná v MAK - Museum für Angewandte Kunst, ve Vídni.

Aktuální přehled schválených projektů
20.07.2018

Pro zájemce o aktuální dění v Programu jsme zaktualizovali přehled schválených projektů, který naleznete zde.

Společný sekretariát přeje všem krásné léto!

Zahájení hydraulické laboratoře SEDECO
05.07.2018

Výstavba hydraulické laboratoře v rámci projektu SEDECO, který získal mimo jiné podporu z programu INTERREG AT-CZ, byla slavnostně zahájena položením základního kamene za přítomnosti zemské hejtmanky paní Mikl-Leitner, spolkového ministra pana Heinze Faßmanna a vídeňského starosty pana Michaela Ludwiga.

Nová pravidla způsobilosti
26.06.2018

Změna v kapitole 2.3. |  Dokladování výdajů | Nová verze platná od 26.06.2018

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V BRNĚ
21.06.2018

Seminář přinesl nové informace budoucím projektovým partnerům

V pondělí 18. června 2018 se uskutečnil seminář pro žadatele a zájemce o informace týkající se Fondu malých projektů. Roli hostitele přijal Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ocenění přeshraniční spolupráce „Sail of Papenburg“
19.06.2018

Také v letošním roce udělí Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR – Association of European Border Regions) pod záštitou Ems Dollart Region (EDR) ocenění „Sail of Papenburg“, které je od roku 2002 určeno ojedinělým aktivitám, které mají přínos v oblasti zhodnocování příhraničních regionů.

Lhůta pro podávání žádostí: 23.11.2018
14.06.2018

Lhůta pro podání projektových žádostí na 7. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 23.11.2018, 14:00 hod. Své žádosti podávejte přes elektronický monitorovací systém (eMS) na adrese: ems.at-cz.eu. Před podáním žádosti se prosím obraťte na zástupce příslušného Regionálního subjektu. Sedmé zasedání Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ proběhne v termínu 26. - 27. března 2019.

Pokračování spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou v rámci společného programu INTERREG
08.06.2018

Zemský radní pan Eichtinger společně s náměstkem ministryně panem Semorádem společně pozitivně zhodnotili dosavadní spolupráci a shodli se na jejím pokračování i v rámci příštího programovacího období EU po roce 2020.

6. MONITOROVACÍ VÝBOR: 11 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ!
05.06.2018

Na šestém zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, které se konalo 16. a 17. května 2018 v Třebíči, bylo schváleno dalších 11 projektových žádostí za bezmála 20 mil. eur.

Seminář pro žadatele
05.06.2018

Zaujal Vás program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou a uvažujete o podání projektové žádosti? Rádi byste se dozvěděli více o konkrétních oblastech podpory a základních principech poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj?

Dejte možnost nahlédnout do Vašeho INTERREG projektu praktikantce / praktikantovi v rámci Interreg Volunteer Youth (IVY)
27.04.2018

Pod zkratkou IVY se skrývá název pilotního projektu „INTERREG Volunteer Youth“ (mladí dobrovolníci), který umožňuje mladým občanům EU, ve věku od 18 do 30 let, pracovat jako praktikant/praktikantka v projektech financovaných z programu přeshraniční spolupráce.

IVY je součástí iniciativy Evropského sboru solidarity.

01.04.2018

!!!POZOR - ZMĚNA SAZEB PRO PRACOVNÍKY V PROJEKTECH PODPOŘENÝCH Z PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ, NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE!!!

(příloha P11 Příručky pro žadatele)

2018 – EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
12.03.2018

Motto: Naše kulturní dědictví – pojítko mezi minulostí a budoucností.

Uskutečnily se dva semináře pro žadatele
20.12.2017

Vše o ralizaci projektů financovaných v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká rupublika a to nejdůležitější pro správné předložení projektové žádosti.

3. VERZE PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE
15.12.2017

Pod bodem Ke stažení na našich stránkách si nyní můžete stáhnout aktualizovanou Příručku pro příjemce (platnou od 15. prosince 2017). Přejeme Vám úspěšnou realizaci projektů!

5. Monitorovací výbor: 6 schválených projektů!
19.10.2017

Na pátém zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, které se konalo 12. a 13. září 2017 v dolnorakouském Frankenfelsu, bylo schváleno dalších 6 projektů.

Ohlédnutí za Dnem evropské spolupráce 2017
19.09.2017

Dne 8. 9. 2017 jsme uspořádali v Brně a okolí setkání ke Dni evropské spolupráce (EC – Day). Cílem Dne evropské spolupráce je informovat o úspěšné přeshraniční spolupráci v Evropě. V celé Evropě  se tento den oslavuje prostřednictvím zajímavých událostí určených pro širokou veřejnost.

Memorandum of Understanding
15.09.2017

Další milník v česko-rakouské spolupráci - 

"Memorandum of Understanding" podpis významného administrativního dokumentu

EC-Day 2017
04.09.2017

Den evropské spolupráce

To go far, go together