Ohlédnutí za Dnem evropské spolupráce 2017
19.09.2017

Dne 8. 9. 2017 jsme uspořádali v Brně a okolí setkání ke Dni evropské spolupráce (EC – Day). Cílem Dne evropské spolupráce je informovat o úspěšné přeshraniční spolupráci v Evropě. V celé Evropě  se tento den oslavuje prostřednictvím zajímavých událostí určených pro širokou veřejnost.

Memorandum of Understanding
15.09.2017

Další milník v česko-rakouské spolupráci - 

"Memorandum of Understanding" podpis významného administrativního dokumentu

EC-Day 2017
04.09.2017

Den evropské spolupráce

To go far, go together

NOVÁ VERZE PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE
24.08.2017

Pod bodem Ke stažení na našich stránkách si nyní můžete stáhnout aktualizovanou Příručku pro žadatele (verze 3, platná od 24. srpna 2017). Přejeme Vám úspěšnou realizaci projektů!

Rozloučení s velvyslancem panem Sechterem
14.08.2017

Jan Sechter, velvyslanec České republiky, u nás v St. Pöltenu

Shrnutí pro veřejnost a Výroční zpráva
07.07.2017

Shrnutí pro veřejnost a Výroční zpráva jsou online!

Máme za sebou první úspěšný rok realizace projektu Interreg V-A Rakousko - Česká republika.

Seminář pro žadatele v Jihlavě
21.06.2017

Homo sapiens – člověk rozumný – neustále se učící

Dne 16. června se v Jihlavě uskutečnily další vzdělávací aktivity „ Seminář pro žadatele“ a zároveň také seminář týkající se tématiky Fondu malých projektů. Roli hostitele přijal Krajský úřad Kraje Vysočina. Navázali jsme tak na úspěšné semináře, které již dříve proběhly jak na české, tak i na rakouské straně hranice.

Seminář pro žadatele: Zahájení Fondu malých projektů
14.06.2017

RRA JM jakožto správce FMP pro Jihomoravský kraj ve spolupráci s Jihomoravským krajem a městy Břeclav, Znojmo a Hodonín pořádá sérii seminářů pro žadatele u příležitosti zahájení činnosti Fondu malých projektů.

 

EC Day - Den evropské spolupráce
07.06.2017

21. září 2017 se bude konat každoroční Den evropské spolupráce. Programoví partneři, projektoví partneři a organizace, které se přeshraniční spolupráci věnují, pořádají v období kolem tohoto data zajímavé aktivity na různých místech Evropy.

Seminář k tématu vyúčtování
02.06.2017

„Důvěra je dobrá – kontrola ještě lepší“

Úspěšný seminář k tématu vyúčtování projektů

Dne 30. dubna 2017 organizovali dolnorakouští Kontroloři v St. Pöltenu poprvé seminář k tématu vyúčtování pro dolnorakouské projektové partnery.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V BRNĚ
18.04.2017

Úspěšný seminář přinesl nové informace budoucím projektovým partnerům

V úterý 4. dubna navštívilo 68 účastníků Seminář pro žadatele v Brně. Přijeli i kolegové z rakouské strany hranice. Informace podávali zástupci Řídícího orgánu, Společného sekretariátu, ale i Regionálních subjektů nebo MMR.

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE – ČESKÉ BUDĚJOVICE, BRNO
18.04.2017

Jsme neustále v pohybu

Dne 8. 3. v Českých Budějovicích a 23. 3. v Brně se konal Seminář pro příjemce prostředků z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Zájem byl značný - do Českých Budějovic přijelo 46 účastníků a do Brna 52.

Seminář pro rakouské projektové partnery v St. Pöltnu
28.03.2017

Informace a výměna zkušeností

23. března 2017 se v St. Pöltnu konal seminář pro projektové partnery. Zástupci Řídicího orgánu a Společného sekretariátu poskytli účastníkům semináře informace o postupu při podávání změn v projektu, pravidlech publicity a také o účelu a využití iBoxu.

Projekt IVY – Interreg Volunteer Youth
27.03.2017

V letošním roce byla zahájena iniciativa IVY (Interreg Volunteer Youth) regionální politiky Evropské unie.

Informace pro žadatele – stěžejní body Programu
16.03.2017

Na základě aktuálního schvalování projektů by v budoucnosti při podávání žádostí měl být kladen důraz na následující oblasti.

Výsledky třetího zasedání Monitorovacího výboru
16.03.2017

Jak jsme Vás již informovali, na třetím zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika bylo schváleno 11 projektů. Kromě toho však došlo i k diskusi a přijetí důležitých strategických dokumentů.

Seminář pro žadatele - registrace ukončena!
06.03.2017

Z kapacitních důvodů bylo nutné ukončit možnost registrace na seminář pro žadatele. O termínu konání dalšího semináře Vás budeme včas informovat.

Registrovaným účastníkům děkujeme a těšíme se na viděnou v Brně 3. dubna 2017!

Novinky z Vídně: Schváleno 11 projektů!
23.02.2017

Na 3. zasedání Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ, které se konalo 24. - 25. ledna 2017 ve Vídni, bylo schváleno 11 projektů!

Další zasedání MV se schvalováním projektů je naplánováno na září 2017, lhůta pro podávání žádostí končí 21. dubna 2017.

Seminář pro žadatele
20.02.2017

Zaujal Vás program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou a uvažujete o podání projektové žádosti? Rádi byste se dozvěděli více o konkrétních oblastech podpory a základních principech poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj?

2. VERZE PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE
24.11.2016

Pod bodem Ke stažení na našich stránkách si nyní můžete stáhnout aktualizovanou Příručku pro příjemce (platnou od 16. února 2017). Přejeme Vám úspěšnou realizaci projektů!

Lhůta pro podávání žádostí: 21.4. 2017
24.11.2016

Lhůta pro podání projektových žádostí na 5. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 21. 4. 2017, 14:00 hod. Své žádosti podávejte přes elektronický monitorovací systém (eMS) na adrese: ems.at-cz.eu. Před podáním žádosti se prosím obraťte na zástupce příslušného Regionálního subjektu. Páté zasedání Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ proběhne v termínu 12. - 13. září 2017.

Podáno 23 projektových žádostí!
13.10.2016

V rámci lhůty pro podání žádostí k projednání na třetím zasedání Monitorovacího výboru bylo předloženo celkem 23 projektů.

Třetí zasedání Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ proběhne v termínu 24. - 25. ledna 2017 ve Vídni.

Přehled podpořených  projektů
17.08.2016
V sekci Ke stažení je k dispozici tabulka s přehledem všech projektů, které byly podpořeny v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.
Monitorovací výbor programu INTERREG Rakousko-Česká republika v Rakvicích (ČR)
15.08.2016

Pro podporu přeshraničních projektů byly schváleny prostředky ve výši cca 24 milionů eur

Nová verze příručky pro žadatele online!
29.07.2016
V sekci Ke stažení si nyní můžete stáhnout novou verzi Příručky pro žadatele. Tato verze je platná od 1. srpna 2016!
Novinky z Rakvic: schváleno 16 projektů!
29.06.2016
Na 2. zasedání Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ, které se konalo 27. - 28. června 2016 v jihomoravských Rakvicích, bylo schváleno 16 projektů! Další zasedání MV se schvalováním projektů je naplánováno na leden 2017, lhůta pro podávání žádostí končí 22. září 2016!
Podávání nových žádostí přes léto 2016
17.05.2016

Lhůta pro podání projektových žádostí na 3. zasedání monitorovacího výboru, které proběhne v lednu 2017, byla stanovena na 22. 9. 2016.
Své žádosti podávejte přes elektronický monitorovací systém (eMS) pod adresou: ems.at-cz.eu.
Před podáním žádosti se prosím obraťte na zástupce příslušného Regionálního subjektu.

Oficiální zahájení programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika v St. Pöltenu
11.03.2016
Dne 9. března 2016 se v dolnorakouském St. Pöltenu, sídle Řídicího orgánu programu, uskutečnila zahajovací akce přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Příručka pro žadatele
01.02.2016
V sekci Ke stažení si nyní můžete stáhnout první verzi Příručky pro žadatele.
Konference k zahájení ve Znojmě
12.01.2016

V pátek 8. ledna 2016 se ve Znojmě konala konference k zahájení programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.