Prioritou programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je ekonomický rozvoj programového území, s ohledem na inovativnost řešení a podpory přeshraniční spolupráce.

Na základě zjištěných potřeb v programovém území byly stanoveny následující tematické cíle, které budou v Programu podporovány.