Smlouva o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je uzavírána na základě schválení projektu Monitorovacím výborem mezi Řídicím orgánem a Vedoucím partnerem projektu.