OD PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU AŽ PO UDRŽITELNOST PROJEKTU

Cesta od napsání projektové žádosti k získání dotace, vč. samotné realizace projektu představuje proces sestávající z různorodých činností. Projektový žadatel má možnost od počátku využít několika konzultačních a poradních míst, která mu pomohou se samotnou přípravou projektové žádosti, dobrým zacílením aktivit či nalezením vhodného rakouského partnera.

Již ve fázi přípravy projektového záměru doporučujeme využít možnost konzultace s Regionálními subjekty, jejichž konzultace jsou bezplatné. Společný sekretariát Vám může být nápomocen spíše s obecnějšími dotazy na přeshraniční spolupráci, termíny nejbližších výzev podání projektů a hlavně ohledně případných problémů s fungováním online webové žádosti (eMS).

Konzultace s Kontrolory jsou pak určeny pro ty projekty, které budou podpořeny a budou potřebovat zjistit více informací ohledně samotné realizace projektů.

 

Všechny zásadní informace ve fázi přípravy projektové žádosti naleznete v následujících dokumentech:

  • Příručka pro žadatele
  • Společná pravidla způsobilosti 

        pod odkazem https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni