Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách Programu INTERREG Rakousko - Česko 2021-2027

Evropská územní spolupráce (INTERREG) je jedním z cílů v rámci strukturální podpory EU, který je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). INTERREG je rozdělen do tří oblastí spolupráce: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální. V dotačním období od roku 2021 do roku 2027 poskytne Evropská unie na tyto programy celkem 8,9 miliardy eur.