Program Interreg Rakousko - Česko 2021-2027

Program spolupráce Rakousko - Česko 2021 - 2027

Program INTERREG Rakousko – Česko 2021-2027 byl Evropskou komisí schválen dne 16. června 2022.

Programová příručka

Žadatel