Priorita 4 – Přeshraniční správa

Specifický cíl 4.1: Právní a institucionální spolupráce

Druhy opatření:

Typ opatření 4.1a: Rozvoj společných strategií a výměna know-how

Cílem opatření je zlepšit přeshraniční výměnu informací a údajů za účelem podpory společných správních a právních činností zaměřených například na hraniční překážky.

Příklady aktivit:

 • rozvoj společných strategií v různých oblastech, jako je výzkum a technologie a inovace (VTI), vodní hospodářství, doprava a mobilita, přírodní a kulturní dědictví, zdravý životní styl, demografické změny, zdravotní péče, regionální rozvoj, podpůrné služby pro podnikání, záchranné služby („IZS“)
 • shromažďování a zpracování kontextových informací v oblastech politiky řešených programem spolupráce na podporu rozvoje strategií
 • rozvoj společných strategií, struktur a komunikačních platforem pro výměnu zkušeností a know-how v oblasti cestovního ruchu
Typ opatření 4.1b: Společné pilotní akce zaměřené na odstraňování hraničních překážek

Cílem opatření je podpora přeshraničních společných řešení ke snížení překážek a překážek způsobených různými právními a správními systémy.

Příklady aktivit:

 • společné aktivity a výměna know-how mezi veřejnými aktéry v příslušných tematických oblastech, např.
  • civilní ochrana a zvládání katastrof (např. spolupráce hasičských sborů, záchranných složek)
  • zdravotní péče
  • vzdělání
  • nakládání s odpady a recyklace
  • ekologické dopravní koncepce
Druh opatření 4.1c: Vytváření sítí a klastrové činnosti ke snížení administrativních a právních překážek

Cílem opatření je posílit přeshraniční spolupráci mezi správními orgány s cílem lépe řešit společné problémy v budoucnu.

Příklady aktivit:

 • společná opatření organizací podporujících malé a střední podniky (obchodní komory atd.). Mezi ně patří také vytváření sítí, podpora klastrových iniciativ, koordinační činnosti a další
 • institucionální spolupráce ke snížení administrativních a právních překážek
 • spolupráce mezi veřejnými institucemi za účelem optimalizace služeb občanům a podnikům a splnění požadavků otevřené a moderní správy