Nové programové období přináší několik novinek. 

 Programové území zůstalo stejné, avšak program má nový název: 

Program INTERREG VI-A RAKOUSKO - ČESKO 2021 - 2027

Maximální míra spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je 80%.

 Formy vyúčtování: 

V programu jsou pro vykazování výdajů použity dva způsoby vykazování, a to vykazování výdajů na základě skutečně vzniklých a zaplacených výdajů anebo vykazování výdajů pomocí tzv. zjednodušeného vykazování výdajů, mezi které patří standardní jednotkové náklady, paušální sazby a jednorázová částka.

Možné formy vyúčtování podle kategorií nákladů:

 Stávající systém pro podávání a administraci projektu eMS nahrazuje nová online platforma Jems (Joint electronic monitoring system)