Předběžný harmonogram

  • Podávání projektových žádostí: začátek roku 2023

  • Schválení prvních projektů: 1. polovina roku 2023