Předběžný harmonogram

  • Ustavující Monitorovací výbor: září 2022

  • Podávání projektových žádostí: podzim 2022

  • Schválení prvních projektů: 1. čtvrtletí 2023