ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU
 

  • 9. MONITOROVACÍ VÝBOR: 26. - 27. 2.2020
    Lhůta pro podání projektových žádostí na 9. zasedání Monitorovacího výboru končila 11.10.2019, 14:00 hod.
  • 10. MONITOROVACÍ VÝBOR: 9. - 10.9. 2020
    Lhůta pro podání projektových žádostí na 10. zasedání Monitorovacího výboru byla stanovena na 3. 4. 2020, 14:00 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE A SEMINÁŘE